Company News

Sharing our company latest updates

EMA publiceerde nieuwe versie van Annex 15

EMA publiceerde een nieuwe versie van Annex 15 (Qualification and Validation, draftversie). De draft telt 6 pagina’s meer dan de vorige versie (17 in plaats van 11), een gevoelige uitbreiding. We hebben er een aantal interessante nieuwigheden uitgepikt:

  • Bovenaan is een nieuw stuk toegevoegd, getiteld “general”. Hierin wordt uitgelegd dat de beslissingen over validatie en kwalificatie moeten gebaseerd zijn op risk assessment van de facilities, equipment, utilities en processen.
  • Volledig nieuw in deze draft, maar voor de industrie zeker niet onbekend, is de toevoeging van factory acceptance testing (FAT) en site acceptance testing (SAT)
  • Kwalificatie start vanaf nu met een URS, en niet meer zoals vroeger met een Design qualification (DQ). De DQ is nu de tweede stap in de kwalificatie.
  • Altijd een beetje vreemd gevonden, en misschien terecht verwijderd: van retrospectieve kwalificatie is geen sprake meer in de nieuwe draft, tot spijt van wie het benijdt.
  • 4.17: Het aantal batches dat wordt geproduceerd in het kader van een validatie moet worden gebaseerd op QRM principes. Is het dus niet meer nodig om 3 validatiebatches te produceren? Dit wordt in 4.18 verder besproken. Een minimum van 3 validatiebatches wordt nog altijd aangeraden als initial validation excercise. Deze drie batches kunnen misschien best aangevuld worden met extra data uit volgende batches. Dacht u toe te komen met minder dan drie batches? Jammer maar helaas!
  • 5.1: Zowel finished goods, bulk als stalen moeten worden getransporteerd volgens condities die worden gespecificeerd in de Marketing Authorisation, product specificatie file of door de manufacturer.
  • 5.3: Niet alleen temperatuur moet worden gemonitord. Er wordt best ook een risk assessment gedaan voor o.a. vochtigheid, trillingen, manipulatie, mogelijke delays tijdens transport en andere relevante factoren.
  • Naast verification of transportation (hoofdstuk 5), is er ook een hoofdstuk Validation of Packaging toegevoegd (hoofdstuk 6).
  • 9.5: In de sectie over cleaningvalidatie haalt EMA terug de PDE boven, de Permitted Daily Exposure waarde, een toxicologische evaluatie van productresidu’s. (zie hier) Acceptatiecriteria zouden bovendien moeten gebaseerd zijn op het cumulatieve effect van alle equipment in de process equipment train. Een nieuwigheid in de draft waartegen de industrie best zou reageren, want dit maakt een cleaning validatie evaluatie wel heel ingewikkeld.
  • Nog bij cleaning (9.10): staalname mag via swabben of spoelen. Indien voor spoelen (rinsing) wordt gekozen, moeten stalen echter bij de final rinse stap gebeuren, en niet tijdens een extra spoeling die je daarna nog uitvoert voor staalname.

Back to news overview

More expert content?

Don't miss out!

Subscribe now for more fresh content.