Nieuw in de GMP-wetgeving van EMA (1)

Nieuw Chapter 2 Personnel

EMA heeft de laatste maanden niet stilgezeten wat betreft hun algemene GMP-wetgeving. Sinds februari is het nieuwe Chapter 2 Personnel in voege.  De voornaamste verandering is om taken in verband met kwaliteit meer en meer toe te wijzen aan een kwaliteitsdepartement, waar dit in het vroegere Chapter 2 meer werd toegewezen aan de Head of Quality Control of de Head of Production. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, mag nu de Head of Quality Assurance de twee vorige voor een stuk ontlasten. Meer details vind je op de website van EudraGMDP.

Back to blog overview

STAY UP TO DATE

Stay up to date on branche news and (new)
QbD services, products and information.
Sign up for our newsletter and don’t miss a thing.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.