Nieuw bij EMA (1)

Aangezien EMA het in de Q&A lijst heeft toegevoegd, zal het wel een vraag afkomstig uit de industrie zijn: “Is het acceptabel om een extra filtratiestap, net voor inspuiten van een medicijn, toe te voegen om er voor te zorgen dat deeltjes die van de verpakking afkomstig zijn, of bij het doorboren van bv. een rubber stop zijn ontstaan, weg te filteren?”
Het antwoord, kort en krachtig: nee! De producent moet zelf instaan om een deeltjesvrij produkt af te leveren. De verantwoordelijkheid mag niet op de patient afgewimpeld worden. De volledige argumentatie van EMA lees je hier.

Back to blog overview