Life Sciences Insights

Sharing expert knowledge via our latest blog posts

Combination products

Table of Contents

FDA publiceert een Draft Guidance “Current Good Manufacturing Practice: Requirement for Combination products“.
Op dit moment loopt de review, tot eind maart is het mogelijk om opmerkingen over deze draft naar de FDA te sturen.
Omdat het een belangrijke guideline is voor de industrie, wordt deze de komende weken op deze post besproken. In deze post al een bespreking van de eerste twee hoofdstukken: ‘Introduction’ en ‘Background’.

Introduction:

Deze guidance beschrijft de CGMP requirements voor combination products, beschreven in 21 CFR part 4 van 22 januari 2013. (De orginele richtlijnen van begin 2013 vind je hier. Deze richtlijnen waren duidelijk nogal mager, deze nieuwe guidance was dus meer dan welkom.)
Zoals steeds in elke richtlijn, besluit ook hier de FDA in de inleiding dat de guidance niet bindend, maar een leidraad is. Zoals al meer opgemerkt, raad ik toch ten zeerste aan om deze als bindend te beschouwen.

Background:

Er worden 4 mogelijke definities gegeven van combination products:

  • Een produkt dat bestaat uit twee of meer “regulated components” die fysisch, chemisch of anders zijn gecombineerd of gemixed tot een enkele entiteit, “single entity” combination product bv. een voorgevulde spuit
  • Twee of meer verschillende componenten die samen verpakt zitten. “co-packaged” combination product, vb. een chirurgische kit.
  • Een produkt dat bedoeld is om enkel en alleen met een ander produkt gebruikt te worden, waar beiden nodig zijn om het gewenste effect te bekomen. “cross-labeled” combination product
  • Soortgelijke definitie als hier net boven, met dat verschil dat nu wordt gesproken over investigational drug, device, or biological product, de definitie hierboven is zonder investigational. “another type of cross-labeled” combination product

Verder wordt een overzicht gegeven van de “final rule” uit 2009. Deze final rule zegt dat elk deel van het combination product moet voldoen aan zijn specifieke CGMP requirements. (21 CFR parts 210/211 voor het “drug” deel, 21 CFR part 820 voor het “device” deel.)
Bovendien moet het combination product voldoen aan beide.
Voor cross labeled combination products komt dit erop neer dat het device deel enkel moet voldoen aan 21 CFR part 820 en het “drug” deel aan 21 CFR part 210/211.
Single entity en co-packaged combination products moeten voldoen aan beide. Hiervoor worden twee mogelijkheden gegeven.
Ofwel zorg je ervoor dat het combination product volledig voldoet aan beide CGMP requirements.
Ofwel kies je voor de zogenoemde “streamlined approach”. Je voldoet volledig aan 21 CFR part 210/211, en aan een aantal aanvullende hoofstukken van 21 CFR part 820, of omgekeerd. In beide gevallen staat in de guideline aan welke aanvullende hoofstukken je moet voldoen.

Hoofstuk 2 wordt besloten met een uitleg over welk FDA Agency primair verantwoordelijk is voor review en regulatie van het combination product. Dit wordt bepaald door de “primary mode of action” (PMOA) van het product. Als bv. de PMOA van een drug-device product bepaald wordt door de drug, is het dit agency dat als lead center zal optreden, en ook als primary point of contact optreedt voor de producent.
In dit geval mag de producent nog wel steeds kiezen voor de hierboven beschreven streamlined approach gebaseerd op de device CGMP, 21 CFR part 820. Hierin blijf je als producent vrij.

Back to blog overview

Did you find this article interesting? Thanks for sharing it with your network:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

More expert content?

Don't miss out!

Table of Contents

Subscribe now for more fresh content.